Φωτογραφίες

Όλες οι παρακάτω  φωτογραφίες είναι απο το προσωπικό μου αρχείο .
Δυστυχώς κάποιες είναι άγνωστο πότε έχουν τραβηχτεί,
Μόνο δυο όμως είναι τραβηγμένες σχεδόν εκατό χρόνια πριν. Ναι καλά το καταλάβατε
έναν αιώνα πριν. Οι ημερομηνίες δηλώνουν στο περίπου πότε τραβήχτηκε κάθε φωτογραφία.
Εκτός από αυτές που έχουν μόνο μια χρονολογία είναι αυτή που τραβήχτηκαν.
        
                     Κεντρική πλατεία και η
        εκκλησία του χωριού.(1915-1930)

Δημοτικό σχολείο (2010)

Βρυση καστανα.(2012)

(1988)
                   Γλέντι στην κεντρική πλατεία.                  (1915-1930)

Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
πολιούχος του χωριού.(2012)
[ η φωτογραφία είναι τραβηγμένη ξημερώματα]

(1988)

(1988)

           
                             (1988)